Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Claus J. Billet.